1. Plan zajęć + Portale społecznościowe

Plan zajęć Podstawy Biznesu Elektronicznego
CEL: Poznanie różnorodności e-biznesów oraz zidentyfikowanie źródeł ich przychodów

  • Zajęcia 1: Wstęp o WEB 2.0 / 3.0 ?. Źródła danych o e-commerce.  Narzędzia analityczne przybliżone odwiedziny: http://www.websiteoutlook.com/
    Statystyki globalne: http://www.google.com/trends
  • Zajęcia 2: Charakterystyka rynku social – gdzie, jak i co?
  • Zajęcia 2: Sklepy internetowe, porównywarki cenowe, aukcje, portale testujące produkty, wymiana opinii konsumentów. Pokaż mocne i słabe strony.
  • Zajęcia 3: Usługi w internecie. Opisz wybraną branżę.
  • Zajęcia 4: Poszukiwanie pracy w internecie. E-Business
  • Zajęcia 5: Dobry pomysł na biznes. Wstęp do projektu zaliczeniowego.
  • Zajęcia 6: Praca nad projektem
  • Zajęcia 7-8: Finansowanie e-bizesu dla każdego – prezentacje projektów.

ZALICZENIE: 

W grupach.
Zaliczenie w formie prezentacji na zajęciach do 15 minut, prezentacja ustna, rozdanie materiału, Powerpoint,  dowolna forma, liczy się efekt – projekt ma być wiarygodny dla słuchaczy i prowadzącego :-).

OCENA KOŃCOWA:

4 punkty – zajęcia, 6 punktów – projekt.