1. Wprowadzenie do zajęć / Plan zajęć

Plan zajęć z przedmiotu: Analiza Mediów Społecznościowych pod kątem pozyskiwania informacji i tworzenia baz danych.

CEL: Zrozumienie istoty mediów społecznościowych w gospodarce oraz możliwości ich wykorzystania w różnych płaszczyznach działania przedsiębiorstw gospodarczych.

  • Zajęcia 1: Wprowadzenie do zajęć – Web 3.0 – Media społecznościowe oraz źródła informacji o rynku
  • Zajęcia 2 – 3: Charakterystyka rynków Social – zrozumienie komunikatu oraz przepływu informacji z budowaniem zależności między użytkownikiem – portalem – użytkownikiem – biznesem (MS Visio – modelowanie procesu)
  • Zajęcia 4: Narzędzia analityczne / bazodanowe / agregaty treści w Social Mediach
  • Zajęcia 5: Prototypowania sposobu wykorzystania danych przez przedsiębiorstwa.
  • Zajęcia 6: Wprowadzenie do projektu zaliczeniowego.
  • Zajęcia 7-8: Projekt zaliczeniowy + prezentacje efektów prac w grupach.

Projekt zaliczeniowy (dwa podejścia):

1. Przygotowanie medium komunikacyjnego dla wymyślonego przedsiębiorstwa. Wybór medium, stworzenie profilu, utworzenie kilku ścieżek komunikacji. Pozyskanie ruchu na stronie (wewnętrzna praca całego zespołu ćwiczeniowego) – analiza statystyk społeczności. (mapowanie procesu).

Forma: PDF – 6 pkt, prezentacja pomysłu – 4 pkt.

Łączna liczba punktów do zdobycia 10.