3. Usługi On-line

Opisz wybrany serwis świadczący usługi on-line / sprzedający usługi on-line.
W grupach wybierz 1 serwis internetowy. Spróbuj określić konkurencję. Zastanów się, czy konkurencja działa w oparciu o takie same założenia biznesowe?

Określ w skrócie model biznesowy działalności wybranego serwisu: Kto wykonuje usługę? Kto znajduje klienta? Jaki sposób promocji? Na czym serwis zarabia? Jakie ma możliwości rozwoju? Itd.

  • Grupa1: Usługi Finansowe
  • Grupa2: Usługi Transportowe
  • Grupa3: Usługi Graficzne (logo itp.)
  • Grupa4: Usługi Edukacyjne 🙂
  • Grupa5: Usługi Doradzcze / Porady
  • Grupa6: Ogłoszenia
  • Grupa7: Hazard
  • Grupa8: Inne

Pracujemy w grupach – wpisujemy wyniki w tablice w JamBoardzie na poszczególnych tablicach dla każdej grupy:

https://jamboard.google.com/d/1Yj0BuaDQrB4gsfSqBZUQq0VoO_T7NT7r1-VAx3euvxw/edit?usp=sharing