Wskaźniki Marketingowe

1. Dystrybucja numeryczna (DN)

2. Dystrybucja ważona (DW)

Planowanie punktów sprzedaży to bardzo istotna kwestia w zakresie controllingu dystrybucji. Choć planowanie to jest coraz częściej przejmowane prze np. działy sprzedaży oraz działy logistyki w firmie, również działy marketingu mogą optymalnie planować punkty sprzedaży produktów. Szczególnie przydatne jest to w odniesieniu do intensywności dystrybucji. Zwykle najczęściej wykorzystuje się w tej sytuacji dwa wskaźniki – dystrybucję numeryczną lub ważona. Zdefiniujmy najpierw te pojęcia.

Czytaj dalej

4. Poszukiwanie pracy w internecie.

1. Tak wyglądał nieaktualny program dla tej części kursu. Dziś networking jest ważniejszy niż umiejętność szykania pracy w internecie. Najlepiej, jak praca sama nas znajduje!

Zarejestruj się w 3 portalach zawierających ogłoszenia o pracę. Znajdź 3 interesujące Cię ogłoszenia o pracę. Wyślij na e-mailem linki do swoich profili na portalach oraz linki do wybranych ogłoszeń o pracę.

Czytaj dalej

2. eHandel

Opisz wybraną grupę działalności związanej z handlem. W grupach wybierz 2-3 podmioty, dobrze jakby jeden był  zagraniczny. Przedstaw mocne i słabe strony co najmniej jednego (może być analiza SWOT). Porównaj wybrane podmioty, postaraj się odnaleźć przewagi konkurencyjne każdego z nich.

Czytaj dalej

Excel 2-3 (3h)

Ćwiczenie 1.

  1. Otwórz plik Praca_z_danymi.xls
  2. Zablokuj górny wiesz.
  3. Popraw GDYNAI na GDYNIA
  4. Posortuj dane wg „port wyładunku”
  5. Za pomocą formatowania warunkowego w kolumnie kon 40’wstaw zielone strzałki obok wartości większych niż 2.
    ti-cw1
  6. Dla kolumn kon ’20 i kon ’40 ustaw możliwość wpisywania tylko liczb naturalnych.
  7. W kolumnie M ogranicz możliwość wpisywania wartości do listy rozwijanej.

Czytaj dalej