2. eHandel

Opisz wybraną grupę działalności związanej z handlem. W grupach wybierz 2-3 podmioty, dobrze jakby jeden był  zagraniczny. Przedstaw mocne i słabe strony co najmniej jednego (może być analiza SWOT). Porównaj wybrane podmioty, postaraj się odnaleźć przewagi konkurencyjne każdego z nich.

Czytaj dalej