Excel 1

Plan zajęć obejmuje

 • MS Excel 8 godzin;
 • MS word 1 godzina;
 • Wyszukiwanie informacji 1 godziny;
 • MS Power Powerpoint 2 godziny;
 • Zaliczenie 2 godziny;
 • Wpisy.

Obecność na zajęciach obowiązkowa!! – 100% frekwencji!

Polecenia do pliku ćwiczeniowego:

 1. Wstaw automatyczną numerację wierszy (kolumna A) ? Nie używaj „przeciągania”.
 2. Sformatuj dane w kolumnie G na układ liczbowy, 1 liczba po przecinku i separator.
 3. Wstaw dzisiejszą datę w komórce C1 (użycie odpowiedniej funkcji).
 4. Oblicz w kolumnie I prowizję 10% od kwoty brutto (kolumna G).
 5. Oblicz w kolumnie J prowizję od kwoty brutto z zastosowanym odwołaniem bezwzględnym z komórki F5.
 6. Zaokrąglij prowizję do pełnych wartości w górę.
 7. W kolumnie K, wykorzystując funkcję JEŻELI, przyporządkuj kwotę 500 jeśli prowizja jest mniejsza od 500 złotych lub zachowaj obliczoną wcześniej prowizję jeśli przekracza ona 500 złotych.
 8. Dodaj komórki G i K oraz dodaj 20 zł kosztów delegacji dla transakcji spoza Gdańska. Sformatuj kolumnę G na format walutowy.
 9. Oblicz sumę wszystkich zamówień, średnią wartość zamówienia, minimalne, maksymalne zamówienie. Jaka będzie suma zamówień z rejonu „północ” ? Znajdź conajmniej dwa sposoby, aby to pokazać (funkcja suma.jeżeli, autofiltr, sumy częściowe, sumy pośrednie, tabela przestawna, sortowanie). Ile zamówień pochodzi z rejonu „zachód”?
 10. W kolejnym arkuszu zaimportuj średnie kursy walut wg NBP https://www.nbp.pl/kursy/kursya.html Czy zaimportowane dane będą się automatycznie aktualizowały ? Jaka jest różnica między arkuszem a skoroszytem ?

Uwaga! Proszę regularnie zapisywać arkusz.
Jeśli w komórce pojawi się „#######” proszę rozszerzyć kolumnę.

Pobierz załącznik: Podstawy_msexcel.xlsx