Excel 2-3 (3h)

Ćwiczenie 1.

 1. Otwórz plik Praca_z_danymi.xls
 2. Zablokuj górny wiesz.
 3. Popraw GDYNAI na GDYNIA
 4. Posortuj dane wg „port wyładunku”
 5. Za pomocą formatowania warunkowego w kolumnie kon 40’wstaw zielone strzałki obok wartości większych niż 2.
  ti-cw1
 6. Dla kolumn kon ’20 i kon ’40 ustaw możliwość wpisywania tylko liczb naturalnych.
 7. W kolumnie M ogranicz możliwość wpisywania wartości do listy rozwijanej.

Ćwiczenie 2.

 1. Włącz „filtr”, aby uaktywnić funkcję autofiltru. Wyświetl wyniki dla „CIF”, biura „SZC”, gdzie port wyładunku to nie „GDYNIA”. Oblicz sumę kontenerów 40′.
 2. Za pomocą tabeli przestawnych uzyskaj poniższe widoki.
cw-ti
 1. Używając sum częściowych utwórz automatyczne zestawienie pokazujące sumy ilości kontenerów 20′ i 40′ dla poszczególnych przewoźników (pamiętaj aby posortować tabelę).
 2. (Przykład dodatkowy) Utwórz tabelę przestawną pokazującą sumy kon 40′ dla poszczególnych obsługujących z podziałem na miesiące.
cw3-ti

Ćwiczenie 3.

 1. Otwórz plik kody_pocztowe.xls
 2. Za pomocą funkcji wyszukaj.pionowo (vlookup) dopasuj miasto do kodów pocztowych.
 3. Otwórz plik praca_z_danymi.xls
 4. Wstaw kolumnę „Imię i Naziwsko” w arkuszu Dane. Użyj funkcji wyszukaj.pionowo. Na podstawie inicjałów obsługującego (Kolumna M) wpisz w nową kolumnę imię i nazwisko. Aby połączyć teksty użyj funkcji złącz.tekst.
 5. Zabezpiecz skoroszyt hasłem.
 6. (przykład dodatkowy). Utwórz kalkulator walutowy. Najpierw pobierz aktualną tabelę kursów NBP z http://www.nbp.pl/kursy/kursya.html. Następnie w polu1 za pomocą „Poprawność danych” utwórz pole wyboru spośród walut. W polu 2 możesz wpisać dowolną liczbę. W polu 3 za pomocą funkcji wyszukaj.pionowo wyświetl kurs aktualnie wybranej waluty z pola powyżej.
cw4-ti

Przeszukiwany zakres: Fałsz wpisujemy zawsze, gdy funkcja musi odszukać dokładny odpowiednik, czyli np. wyraz jak przypadku powyżej. Jeśli funkcja ma tylko określić przedział liczb, w jakim znajduje się wartość trzeba wpisać Prawda lub pozostawić okienko puste.

Pobierz załącznik: praca_z_danymi.xlsx  |   kody_pocztowe.xlsx

Ćwiczenie 1.

Utwórz nowy dokument MS Excel.

Zmień nazwę Arkusz1 na nazwę „Sprawozdanie”. Do arkusza Sprawozdanie przekopiuj dane dotyczące zarobków pracowników w poszczególnych miesiącach, według poniższej tabeli:

Imię

Nazwisko

styczeń

luty

marzec

Ala

Kowalska

1020

1670

2000

Ala

Nowak

980

1000

2450

Inga

Wesoła

990

800

1800

Iza

Grabowska

990

700

860

Kasia

Nowicka

1180

450

750

Anita

Ząbek

1106

1200

620

Zofia

Kowalczuk

1004

950

590

Alicja

Młyńska

1003

950

850

Olga

Piekarz

1108

780

450

Ania

Bednarz

1103

980

1450

 

Średnia:

 

 

 

 

Najwyższa płaca:

 

 

 

 

Najniższa płaca:

 

 

 

 

Data zestawienia:

 

 

 

 

 • Pamiętaj, aby zapisać swoją pracę.
 • Jeżeli szerokości kolumną są zbyt wąskie w stosunku do ich zawartości, to dopasuj je.
 • Wpisz datę przygotowania zestawienia jako dzisiejszą datę (użyj funkcji).
 • Oblicz średnią płacę oddzielnie dla każdego miesiąca oraz średnią ze wszystkich miesięcy.
 • W podobny sposób oblicz najwyższą i najniższą płacę korzystając z funkcji Max i Min. Wypełnij tabelę przez kopiowanie formuł.
 • Danle należy posortować według nazwisk w porządku alfabetycznym.

Ćwiczenie 2.

Utwórz nowy arkusz i zmień jego nazwę na „Koszty usług” i utwórz tabelę (poniżej) opisującą ceny wybranych rodzajów świadczonych usług. Cenę świadczonej usługi kalkuluje się w ten sposób, że firma dolicza do ceny netto określoną kwotę marży (np. 16%), której wartość umieszczono w komórce E2. Samodzielnie zaproponuj formułę, jaką wpisze się do kolumny Cena usługi i skopiuj tę formułę do poszczególnych komórek. Komórki w kolumnie Cena netto sformatuj jako zapis walutowy wybierając z paska narzędzi ikonę . Komórkę E2 trzeba sformatować jako liczby procentowe za pomocą ikony.

cw5-ti

Ćwiczenie 3.

Na podstawie otrzymanych danych stwórz wykres dla jednego wybranego pracownika przedstawiającego jego dochody w kolejnych miesiącach (oś OX oznacza kolejne miesiące). Następnie uaktywnij serię danych na wykresie i wybierz opcję Wykres \Dodaj linię trendu, ustalając trend liniowy. Dodatkowa linia, która pojawiła się na wykresie pokazuje trend z jakim rosną lub maleją przewidywane zarobki.