Excel 3-4 – extra zadania.

Plik do ściągnięcia – Zadanie1.xlsx

 1. Przygotowanie danych do pracy:

  1. Dopasuj szerokości kolumn do zawartości danych.
 2. W arkuszu Kod uzupełnij pole Sprzedawca jego imieniem i nazwiskiem, korzystając z odpowiedniej funkcji Excela.
 3. W bazie danych wstaw pustą kolumnę na początku bazy.
 4. Nazwij nagłówek nowo utworzonej kolumny Lp.
  1. Wypełnij kolumnę automatycznie numerując wiersze.
 5. Stworzoną formułę skopiuj do pozostałych wierszy w kolumnie A
 6. Wstaw pustą kolumnę w miejsce S i nazwij ją Nagrody.
 7. Za pomocą funkcji jeżeli, dla każdej transakcji o Wartości Końcowej powyżej 1000, przypisz nagrodę o wartości 50 – jeżeli będzie poniżej proszę zostawić pustą komórkę.

Plik do ściągnięcia – Zadanie2.xlsx

 1. Przygotowanie danych do pracy:
  1. Dopasuj szerokości kolumn do zawartości danych.
 2. Wykorzystując tabele przestawne, na bazie arkusza Baza_danych, przygotuj w oddzielnym arkuszu:
  1. Zestawienie wszystkich Sprzedawanych produktów i ich Ilości w krajach odbiorcy,
   (Wzór tabeli wynikowej):

tabela-wynikowa

2. Sformatuj nagłówki tak jak na powyższym przykładzie i dostosuj szerokości kolumn do danych.

3. Korzystając z funkcji MAX wyznacz (komórka W2) ile razy został sprzedany najczęściej sprzedawany produkt. Wyeksponuj jego nazwę (pogrubienie, kolor).

4.  Wyeksponuj nazwę kraju, w którym sprzedano największą ilość produktów.

3. W miejsce kolumny Q (w arkuszu baza_danych) – wstaw nową kolumnę i nazwij ją KOD SPRZEDAWCY. Używając funkcji wyszukaj pionowo przyporządkuj KOD SPRZEDAWCY z arkusza KOD do kolumny Q – na podstawie imienia i nazwiska.