# Student WE UG

Na stronie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotów prowadzonych w roku akademickim 2023/2024 studiów dziennych oraz zaocznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

  • Informacje dla studneta
  • Przedmioty
  • Kontakt

Biznes elektroniczny, e-biznes

to według powszechnie obowiązującej definicji model prowadzenia biznesu opierający się na szeroko rozumianych rozwiązaniach teleinformatycznych. Pojęcie elektronicznego biznesu obejmuje m.in. wymianę informacji między producentami, dystrybutorami i odbiorcami produktów i usług, zawieranie kontraktów, przesyłanie dokumentów, prowadzenie telekonferencji, pozyskiwanie nowych kontaktów, wyszukiwanie informacji, etc.