Poprawka kolokwiów dla NSL z Technologii Informacyjnych.

Dzień dobry,

Wszystkie osoby, które nie zaliczyły kolokwiów z przedmiotu Technologie Informacyjne zapraszam w sobotę 2 czerwca o godzinie 8:00 przed portiernię.

2 czerwca 2018 roku – 8:00 przed portiernią – Niestacjonarne Studia Licencjackie 1 NSL – MSG oraz Ekonomię.